Rekruttering, herunder assessmentcenter, branding og traineeordninger

Fastholdelsesprogammer, herunder karriereudvikling og development center

Leder-/medarbejdervurdering, medarbejdersamtaler, udviklingsplaner

Tilfredshedsundersøgelser og hvad man gør, når man får resultatet!

Lederuddannelse/-udvikling: Planlægning, gennemførelse og undervisning

Udstationering, herunder kontrakter, aflønning, kulturforberedelse

Afvikling/restrukturering, organisationsudvikling

Lønsystemer, herunder bonus og anden performance afhængig aflønning

Når forbindelsen mellem virksomhedens målsætninger og arbejdet med de menneskelige resurser skal etableres, sker det i sourcing processen. Her fastlægger den øverste ledelse nogle helt afgørende  strategier.

Læs om kerneopgaver og spidskompetencer.


I virksomheder med en høj ledelseskvalitet er resultaterne eksponentielt bedre end i virksomheder med lav ledelseskvalitet. Uanset størrelse, branche og om den er privat eller offentlig.

Læs om ledelseskvalitet .

Et veltilrettelagt udviklingscenter kan bidrage til at nedbringe personaleomsætningen.

Læs om udviklingscenter.

En alternativ form for stillingsbeskrivelse sætter fokus på det væsentlige i jobbet. Er dynamisk og kan bruges som dagligt ledelsesværktøj.

Læs om ROK!