”Personaleafdelinger fungerer næsten aldrig.”

 ”Ledelsesudvikling foregår uden planlægning.”

Jack og Suzy Welch skriver i Berlingske Nyhedsmagasin, at personaleafdelinger sjældent fungerer, som de skal. De tilføjer, at problemet forværres af, at de fleste virksomhedsledere ikke gør alt, hvad de kan, for at rette op på situationen (Nyhedsmagasinet nr. 23-2006).

En af hovedkonklusionerne i en undersøgelse om lederevaluering, som Center for Ledelse har gennemført, er, at lederudvikling i mange danske virksomheder tilsyneladende foregår på et sporadisk grundlag uden systematik og klare mål (Nyhedsbrev september 2006).

Begge citater illustrerer, at det, trods mange gode hensigter, alt for sjældent lykkes at koble de aktiviteter, der gennemføres af personaleafdelingen, sammen med virksomhedens strategi og mål. Hvilket fører til manglende resultater og et enormt resursespild. Når der rekrutteres, personale- og lederudvikles eller motiveres og belønnes.

Det er min erfaring, at der skal sættes særlige ”koblinger” ind mellem ledelsens mål og personaleafdelingens aktiviteter, som på en enkel og effektiv måde sikrer sammenhængen. Disse koblinger er strategier for virksomhedens personalearbejde.