Hvad er god ledelse?

Den enkle sammenhæng er at:

Medarbejdernes resultater er en funktion af deres kompetence,   motivation og funktionsvilkår

Hvis vi tilføjer ”potentiale” får vi den faktor med, der bestemmer de resultater, som medarbejderne på sigt er i stand til at præstere. Alle fire faktorer har lederne afgørende indflydelse på og medansvar for. 

Resultater = F(k+m+f+p)

Den enkelte leders - og den samlede ledelses - evner til at optimere disse faktorer er lig med ledelseskvaliteten, som er den enkeltfaktor, der har størst betydning for en virksomheds succes. I virksomheder med en høj ledelseskvalitet er resultaterne eksponentielt bedre end i virksomheder med lav ledelseskvalitet. Uanset størrelse, branche og om den er privat eller offentlig.

Hvordan gør vi lederne bedre?

Det er den øverste ledelses opgave - støttet af en eventuel HR-funktion - at etablere de nødvendige HR-processer. Processer, der understøtter lederne på alle niveauer i løsningen af deres opgave som ansvarlige for håndteringen af de menneskelige resurser.

Samtidig skal ledelsen skabe klarhed ved at fastlægge strategier og give støtte ved at stille de nødvendige værktøjer til rådighed.

Virksomheden/organisationen kan forbedre sin ledelseskvalitet gennem ledertræning. Det kan gøres forholdsvis enkelt:

  • Vælg de HR-processer, hvor en forbedring af indsatsen vil give de     bedste resultater
  • Præciser/fastlæg virksomhedens strategier på disse områder
  • Vælg de værktøjer, der skal stilles til ledernes rådighed
  • Træn lederne i at bruge værktøjerne i overensstemmelse med strategierne
  • Følg op på, at de gør det
Det er sjældent (aldrig) tilrådeligt at kaste sig over samtlige processer på en gang. Det er tit bedre over en periode (år) at kvalitetstjekke et antal processer ad gangen og så sætte ind der, hvor det er mest tiltrængt/vil give virksomheden det største udbytte. 

Lederudvikling og karriereplanlægning

Et supplement til ledertræning kan være et tilbud til lederne om personlig udvikling. I et udviklingscenter udarbejdes udviklingsplaner, som både virksomhed og leder forpligter sig på. Tilbud om personlig udvikling eventuelt suppleret med karriereudvikling kan være en effektiv måde at fastholde ledere og andre nøglemedarbejdere på.

I virksomheder med en høj ledelseskvalitet er resultaterne eksponentielt bedre end i virksomheder med lav ledelseskvalitet. Uanset størrelse, branche og om den er privat eller offentlig.At god (personale-) ledelse er at skabe store resultater gennem andre, er ingen nyhed.

Den dårlige nyhed er, at det er de færreste, der fødes som store ledere.

Den gode nyhed er, at ledelse kan læres.Medarbejdernes resultater er en funktion af deres kompetence,   motivation og funktionsvilkår ,- og deres potentiale.  Faktorer som lederne har afgørende indflydelse på.Udviklingen på arbejdsmarkedet med skærpet konkurrence om den attraktive arbejdskraft stiller krav om et nyt syn på de motivationsfaktorer, der bestemmer om en virksomhed kan tiltrække og fastholde medarbejderne.


Undersøgelser viser bl.a., at  den væsentligste årsag til, at dygtige medarbejdere  forlader deres gode job i attraktive virksomheder, er utilfredshed med deres nærmeste leder. Medarbejderne kræver ganske enkelt, at lederne kan deres job!