Fastholdelse af nøglemedarbejdere

Virksomheden/organisationen demonstrerer støtte til medarbejdernes personlige og professionelle udvikling ved at tilbyde hjælp til at udarbejde udviklings- og karriereplaner. Et sådan tilbud kan være med til at fastholde ledere, high potentials og andre nøglepersoner i organisationen.

Et udviklingscenter (development centre) kan gennemføres for enkeltpersoner eller for en gruppe af ligestillede. Centret tilpasses den pågældende virksomhed og deltagernes forudsætninger, men generelt gælder:

I et struktureret og styret forløb fastlægger medarbejderen sine jobmæssige prioriteringer i form af et/flere ”foretrukne job” og en/flere karriereveje. På ”vejen” indlægges nogle delmål, der skal nås, som forudsætning for at nå det endelige resultat.

Den nødvendige kompetence, som medarbejderen skal være i besiddelse af for at kunne nå sine delmål, defineres. Medarbejderens styrker og svagheder vurderes i relation hertil. Hvis et delmål eksempelvis er at foretage et skifte fra salg til marketing i en periode, kan det måske være relevant med kurser i produkt-udvikling, medier og forbrugeradfærd.

I vurderingen af styrker, svarheder og potentiale  kan  der  vælges  mellem  mange forskellige metoder bl.a.:

  • Interview af deltageren
  • relevante test (personprofil, motivation m.fl.)
  • 360 graders vurdering fra chef, kolleger og medarbejdere
  • gruppe-, indbakke-, præsentations- og andre øvelser

I vurderingen kan deltage medarbejderens chef, kolleger, medarbejdere, HR professionelle og konsulenter.

Herefter lægges planer for udnyttelse af stærke sider og potentiale, samt hvorledes udviklings-områder (svage sider) skal styrkes gennem nye opgaver, uddannelse, træning, coaching, ad-færdsændring etc.

Det hele samles i en udviklingsplan, som både medarbejder og organisationen er forpligtet af, og som der løbende følges op på.

Karriereplanlægning

Aktiviteterne i et development centre og udviklingsplanerne herfra kan med fordel udnyttes i organisationens karriereplanlægning.

Dette er meget mere effektivt og operationelt end traditionel efterfølgerplanlægning og lignende. 

 Et veltilrettelagt udviklingscenter kan bidrage til:

  • nedbringe personaleomsætningen
  • optimere anvendelsen af medarbejder-resurserne ved at bringe deres potentiale frem
  • etablere et beredskab (emnebank) til brug ved besættelse af stillinger. En ledig stilling skal i den situation ses som en mulighed for at tilgodese en medarbejders udviklingsbehov.


"Development centre" (på dansk "udviklingscenter") bruger man normalt - ikke overraskende - når der er tale om en aktivitet, der retter sig mod deltagernes personlige, faglige og professionelle udvikling. Begrebet knytter sig tit til karriereplanlægning for den enkelte.
"Assessment Centre" bruger man  normalt når der er tale om en aktivitet, der retter sig mod  en egentlig vurdering af deltagerne. I forbindelse med ekstern - og intern - rekruttering.  I forbindelse med forfremmelser, afløserplanlægning og virksomhedens karrieplanlægning.